Den Comité 2022/2023

Carlo Glod

President

 

Architektur an Archäologie op der LFU

Tim Urbany

Vize fir Organisatioun

 

Mechatronik op der LFU an UMIT Tirol

Henrik Picco

Tresorier

 

WiWi op der LFU

Yann Dos Santos

Responsable Event

 

Geografie op der LFU

Jo Esch

Responsable Sport

 

Medezin op der MUI

Yannick Vinti

Responsable Intern Eventer

 

Geografie op der LFU

Amandine Heckemanns

Coopté Event

 

Biologie op der LFU

Rick Mathieu

Coopté Trésorier

 

PoWi op der LFU

Philippe Schintgen

Vize-President

 

Geografie op der LFU

Paul Krecké

Vize fir 

Informatioun

 

Accounting op der LFU

Laurent Molitor

Sekretär

 

Geografie an PoWi op der LFU

Cathy Mathias

Webmaster

 

WiWi op der LFU

Chris Sibenaler

Responsable Intercercles

 

Geografie op der LFU

Jannik Holz

Coopté Event

 

Wirtschafts-

informatik op der LFU

Scott Kremer

Coopté Event

 

WiWi op der LFU

Aïcha Schneider

Coopté Sport

 

Erziehungs-wissenschaften op der LFU