Assemblée Générale

Mer bieden ierch also w.e.g äre nei Comité bis den Mëttwoch 9. Juni um 16h ze wielen.
Dono ass dann Owes géint 19:00 wéi versprach den Livestream vun der Assemblée générale☺️