Memberskaarten 19/20

Memberskaarten 19/20

 

Nach keng Memberskaart? Registréier dech hei, an iwwerweis d'Cotisatioun op eisen Kont!

Mir brengen dir deng Kaart op deen nächsten Event vun eis mat!

 
LETZEBG.STUD.INNSBRUCK
LU30 0019 4655 5274 5000

 
Kommunikatioun: Memberskaart + däin Numm

 

Montant: 15€

 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Kontakt:

Fro den Siggi!

 

Schreif eis op Facebook!

 

Oder maach eis eng Mail,

contact@lsi-students.at

 

LETZEBG.STUD.INNSBRUCK
LU30 0019 4655 5274 5000

 

E grousse Merci eisen Sponsoren & Partner!